Maagdenhuis ontruimd, maar onrust aan UvA blijft

Deze week in Amsterdam:

– Na een bezetting van zes weken werd afgelopen zaterdag het bestuurscentrum van de Universiteit van Amsterdam ontruimd.

– De bezetters eisen meer medezeggenschap en democratie.

– Bij de demonstratie tegen de ontruiming liepen 1000 mensen mee.

– Voorstanders van de bezetting eisen het aftreden van het College van Bestuur.


De Mobiele Eenheid ontruimde afgelopen zaterdag het Maagdenhuis dat vanaf eind februari bezet werd. De actie zet de verhoudingen tussen het College van Bestuur en studenten en docenten weer op scherp.

Door Astrid Bracke

Op 13 februari bezette de Nieuwe Universiteit het Bungehuis, een pand van de Universiteit van Amsterdam. De groep, bestaand uit vooral studenten, reageerde hiermee op het rendementsdenken aan de universiteit, het vastgoedbeleid en de plannen om de Geesteswetenschappen Faculteit te reorganiseren.

De Nieuwe Universiteit wordt gesteund door onder andere Rethink UvA, een groep docenten van de UvA, en de eerder opgerichte Humanities Rally die protesteert tegen de reorganisatie van de Faculteit Geesteswetenschappen. Een dag na de ontruiming van het Bungehuis op 24 februari bezette de Nieuwe Universiteit op 25 februari het Maagdenhuis, de bestuurszetel van de UvA. Die bezetting duurde tot afgelopen zaterdag.

Het College van Bestuur kwam in maart met een tienpuntenplan voor meer democratie binnen de UvA. Door de demonstranten werd dit gezien als een stap in de goede richting, maar onvoldoende om een einde te maken aan de bezetting.

Vorige week stapte het CvB om de bezetting te beëindigen naar de rechter, die de universiteit in het gelijk stelde. Ondanks toezeggingen van de bezetters dat zij op maandag 13 april het pand zouden verlaten, drong het CvB aan op ontruiming. De ME ontruimde zaterdagochtend het Maagdenhuis en het plein ervoor.

Volgens de bezetters is hierbij excessief geweld gebruikt tegen demonstranten die buiten een sit-in hielden. Het CvB spreekt van een half miljoen schade door de bezettingen.

Druk op CvB neemt toe

De druk op het CvB neemt nu toe. Als reactie op de ontruiming van het Maagdenhuis vond maandag een grote demonstratie plaats waar zo’n duizend mensen aan meededen. Zij riepen op tot aftreden van het College van Bestuur.

Een open brief in NRC Handelsblad waarin de schrijvers zich afvragen of het niet tijd wordt voor een nieuw CvB is ondertussen is door 600 medewerkers van de UvA ondertekent. Als tegenreactie lanceerden een aantal wetenschappers 15 april een tegenpetitie, waarin ze het CvB vragen aan te blijven.

De reorganisatie binnen de Geesteswetenschappen Faculteit is met een jaar uitgesteld en er zijn twee onafhankelijke werkgroepen ingesteld die onderzoek gaan doen naar medezeggenschap, bestuur, financiën en huisvesting binnen de UvA.

De verkoop van verschillende panden en de grootschalige bouw van een nieuwe binnenstadcampus kunnen volgens het CvB niet meer gestopt worden. Vandaag overleggen CvB, studentenraad en ondernemingsraad verder over de toekomst van het CvB.