Topoverleg regering over vluchtelingenopvang

Stand tot nu toe:

- VVD en PvdA overleggen over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. - Dit naar aanleiding van de uitspraak van het Comité van Ministers van de Raad van Europa. - VN-rapporteurs vinden dat Nederland zich gewoon aan de internationale regels moet houden. - Het aantal mensen dat in 2014 asiel aanvroeg in Nederland is het grootste aantal in tien jaar.

Regeringspartijen VVD en PvdA zijn in beraad over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Een makkelijk beraad is dit niet; op dinsdag en woensdag werd er tot diep in de nacht overlegd tussen de top van beide partijen. Vrijdagmiddag praten beide partijen verder. 

Door Madelon van Honk

De PvdA wil dat gemeenten ‘bed, bad en brood’ aanbieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.  De VVD is echter bang dat op deze manier uitgeprocedeerden toch in Nederland blijven.

Aanleiding voor het topoverleg is de uitspraak van het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Dit Comité bestaat uit de ministers van Buitenlandse Zaken van lidstaten van de Europese Unie. Volgens hen heeft Nederland de Europese regels overtreden als het gaat om het aanbieden van voedsel, kleding en onderdak aan vluchtelingen.

Het Comité neemt daarmee de uitspraak over van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) dat afgelopen november oordeelde dat Nederland het Europees Sociaal Handvest schond. Het ECSR is een ander orgaan van de Raad van Europa.

Het ECSR vorig jaar liet weten dat Nederland vluchtelingen voedsel, kleding en onderdak (bed, bad, brood) zou moeten geven, maar het Comité van Ministers spreekt zich hier minder sterk over uit. Het Comité laat weten dat ze “uitkijkt naar ontwikkelingen op dit onderwerp”.

Oud-staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie besloot eind januari mee te betalen aan vluchtelingenopvang, maar zei daarbij wel dat hij de uitspraak van het Comité van Ministers af wilde wachten voor er een definitief besluit genomen werd. Nu die uitspraak er is kan dat definitieve besluit genomen worden.

Kritiek van VN-rapporteurs

Hoge VN-rapporteurs plaatsen hun vraagtekens bij het debat dat al dagen voortduurt. Volgens hen zijn er simpelweg internationale regels waar Nederland zich aan moet houden. Daar hoort bij dat Nederland mensen zonder papieren voedsel, kleding en onderdak biedt.

Ook uiten de rapporteurs kritiek op de uitspraak van het Comité van Ministers. Het Comité zou zichzelf in veel te wollige bewoordingen hebben uitgedrukt en daarbij geen prioriteit aan de mensenrechten hebben gegeven.

Aantal uitgeprocedeerde asielzoekers

Het is niet duidelijk hoeveel vluchtelingen er precies zijn in Nederland. Geschat wordt dat het aantal ergens tussen enkele tienduizenden en 100.000 ligt.

Vorig jaar vroegen 29.790 mensen asiel aan in Nederland. Dat is het grootste aantal in tien jaar. 5394,7772,8977,14623,15343,15624,13697,13095,16477,29790 In 2013 vroegen 16.477 vluchtelingen asiel aan en in 2005 waren dat er 5.394. Toch is dat nog een stuk minder dan Fred Teeven voorspelde voor vorig jaar. Deze liet weten dat er in 2014 waarschijnlijk 65.000 vluchtelingen in Nederland bij zouden gaan komen.

Van de uitgeprocedeerde asielzoekers kan 60 procent moeilijk uitgezet worden. Het gaat hier om mensen die hebben geprobeerd op politieke gronden asiel aan te vragen. Deze mensen krijgen geen papieren en kunnen dus ook niet uitgezet worden.

Vluchtgarage

Eerder deze week verlieten asielzoekers de Amsterdamse parkeergarage die zij vanaf 2013 kraakten. Burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan kondigde vorige week aan dat hij het pand zou laten ontruimen.

In de garage verbleven ongeveer honderd uitgeprocedeerde asielzoekers. Sommigen van hen maken nu gebruik van de bed-, bad- en broodvoorzieningen van Amsterdam, maar anderen weigeren hier naartoe te gaan. Vluchtelingen krijgen hier wel warm eten, een slaapplek en ontbijt, maar moeten overdag weer terug de straat op.

Degenen die besloten om uit protest op straat te zwerven zetten maandagavond een tentenkamp in de Pijp op. De volgende nacht sliepen ze in autonoom woon- en werkpand Vrankrijk.

Momenteel verblijven ze in een pand dat voor hen gekraakt is.