Datagraver: aantal verkeersdoden de afgelopen jaren

In 2014 kwamen 570 mensen om door verkeersongelukken, net zoveel als in 2013. In 2013 daalde het aantal verkeersdoden met 12 procent ten opzichte van 2012.

Datagraver Stephan Okhuijsen brengt deze week het aantal verkeersdoden vanaf 1950 tot nu in beeld aan de hand van cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek.

verkeersdoden_destand1

Vanaf de jaren zeventig daalt het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Oorzaken van deze daling zijn de verschillende veiligheidsmaatregelen die in dit decennium doorgevoerd werden.

Daarnaast is in de afgelopen vijftien jaar het aantal verkeersdoden gehalveerd. Deze daling komt vooral door veiligere auto’s en landelijke campagnes om de verkeersveiligheid te vergroten.

Het aantal fietsers dat overlijdt na een verkeersongeluk is in de loop der jaren het minst gedaald.