Bijstandsfraudeurs blijven vaak onbestraft

Het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) stelt dat het loont om te frauderen met een bijstandsuitkering.

Omdat er te veel moeite en tijd in gaat zitten, laten gemeenten grote fraudezaken vaak liggen.Bovendien worden uitkeringen enkel stopgezet wanneer er sprake is van fraude, maar wordt niet nagegaan hoe lang er al gefraudeerd is. Ook worden er geen bedragen teruggevorderd.

In 2013 werd de Fraudewet aangepast zodat fraudeurs zwaarder gestraft konden worden. In de praktijk blijkt echter dat echte fraudeurs vrijuit gaan en dat mensen die niet expres fouten maken zwaar beboet worden.