Meer meldingen misbruik jeugdzorg

Uit gepubliceerde cijfers van de Inspectie Jeugdzorg blijkt dat er in 2014 70 gevallen van seksueel misbruik in de jeugdzorg waren. Dat is elf meer dan de 59 in 2013.

In de meeste gevallen wordt het misbruik gepleegd door jongeren, maar ook pleegouders, ouders en hulpverleners maken zich er schuldig aan.

Ook het aantal zelfmoorden is gestegen. In 2014 pleegden tien jongeren zelfmoord. Dat waren er nog acht in 2013 en in 2012 pleegde één jongere zelfmoord. De inspectie noemt deze stijging ‘verontrustend’.

Lees meer op parool.nl.