Van Rijn overleeft zesde debat over pgb

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn heeft het zesde debat over het persoonsgebonden budget (pgb) overleefd.

De partijen SP, CDA en GroenLinks dienden een motie van wantrouwen in, maar die werd enkel gesteund door de PVV, VNL en 50Plus. Daarmee wordt Van Rijn nog steeds gesteund door een meerderheid van de Kamer.

SP, CDA en GroenLinks nemen het Van Rijn kwalijk dat deze niet eerder openheid van zaken heeft gegeven toen er problemen waren met de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Ze hebben er geen vertrouwen in dat Van Rijn in staat is om de ontstane chaos op te lossen.

Van Rijn heeft erkend dat het geen goed idee was om het nieuwe pgb-stelsel al vanaf januari 2015 in te laten gaan. Volgens de staatssecretaris zijn inmiddels 95 procent van de ingediende declaraties uitbetaald, maar volgens onderzoekers is hier helemaal geen onderzoek naar gedaan. Er wordt dan ook getwijfeld aan de juistheid van dit cijfer.

Met het nieuwe pgb-stelsel kunnen mensen met een persoonsgebonden budget hun eigen zorg inkopen. Declaraties worden afgehandeld door de Sociale Verzekeringsbank. Sinds de invoering zijn er echter grote problemen. Hulpverleners krijgen niet uitbetaald en zitten soms wel maanden zonder inkomen.

Zeker zeventien gemeenten hebben zelf pgb’s voorgeschoten om te voorkomen dat zieke inwoners of hulpverleners in ernstige problemen komen. Nog eens zeven gemeenten hebben een noodvoorziening getroffen, blijkt uit navraag door NRC Handelsblad.

Lees meer op nu.nl.