VVD en PvdA zijn het eens over hervorming belastingstelsel

Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben een akkoord bereikt over de hoofdlijnen van de hervorming van het belastingstelsel. Dat heeft staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes laten weten.

Wiebes wil nog voor het zomerreces overleggen met oppositiepartijen, zodat ook een meerderheid in de Eerste Kamer bereikt kan worden.

Door de hervorming zouden er 10.000 banen vrij moeten komen in tien jaar. Bovendien is het de bedoeling dat het nieuwe belastingstelsel simpeler wordt dan het huidige belastingstelsel.

Lees meer op nrc.nl.