Geen schaliegaswinning tot 2018

Het kabinet heeft besloten dat er voorlopig, in elk geval tot 2018, niet geboord mag worden naar schaliegas. De komende vijf jaar wordt er ook geen schaliegas voor commerciële exploitatie opgespoord.

Vergunningen die al waren verleend voor het opsporen worden niet verlengd. Nog dit jaar besluit de regering of schaliegaswinning überhaupt een optie is in de toekomst. Minister Kamp van Economische Zaken: “Schaliegas heeft voor- en nadelen. We willen een goede afweging maken van de alternatieven, zoals bijvoorbeeld windmolens, biomassa, gas uit Rusland en schone kolen.”

Lees meer op nos.nl