Atoomakkoord gesloten met Iran

China, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Rusland en de Verenigde Staten hebben een historisch akkoord gesloten met Iran over het verrijken van uranium.

In het gesloten akkoord staat dat Iran door mag gaan met het verrijken van uranium, maar dat een productie minder moet zijn dan wat er nodig is om een atoombom te maken. Het gewonnen uranium wordt deels verdund, deels verkocht en deels gebruikt voor brandstof.

In ruil voor de toezegging van Iran zullen de economische sancties tegen het land, die sinds 2002 stapsgewijs zijn ingevoerd, worden opgeheven. Het gaat om sancties op de nationale bank, de luchtmacht en de scheepvaart. Ook komen miljarden aan bevroren tegoeden vrij.

Waarnemers van de VN-waakhond IAEA moeten ervoor zorgen dat Iran zich aan de gestelde eisen houdt. De zes wereldmachten hebben goede hoop dat Iran deze keer wél in staat zich aan de afspraken te houden. De regeringsleiders hebben veel vertrouwen in de diplomatieke kwaliteiten van de Iraanse president Hassan Rouhani. Onder zijn leiding bloeide de relatie tussen Amerika en Iran weer op.