Eenmalige beurs van 3000 euro voor studenten lerarenopleiding

Studenten die een lerarenopleiding doen en graag een mastergraad willen halen, krijgen daar vanaf 1 september extra geld voor.

Ze kunnen een eenmalige beurs van 3000 euro aanvragen. Als studenten hun mastergraad binnen de gestelde termijn afronden, hoeven ze deze beurs niet terug te betalen.

Op deze manier wil de regering ervoor zorgen dat er meer leraren met een mastergraad voor de klas komen te staan.